top of page

Historien om

KALLEHAVEGAARD BADEHOTEL

Omkring århundredeskiftet køber smed Anders Andersen og hans kone Anna den 60 tønder land store Kallehavegaard, hvor de udover at drive landbrug også huser sommergæster. Sidefløjene på gården bliver indrettet til værelser, og der bliver bygget en ny hovedfløj. Grunden er hermed lagt til Kallehavegaard Badehotel, som under Anna Andersens dygtige ledelse snart bliver et kendt og velrenomeret sted.

Kallehavegaard er meget besøgt, og der er stadig grundlag for udvidelser. Under en sådan ombygning mister Anders livet, da en mur styrter ned over ham. Med sine sønners hjælp driver Anna nu stedet videre med stor dygtighed og myndighed.

 

 

Efter 40 år som landhusmoder og hotelværtinde forpagter Anna Andersen landbruget ud til en søn og svigerdatter – Petrea og Christian Bang-Andersen, mens hun stadig selv står for hotellet.
Forpagtningen varede fra 1939-1945. Under besættelsen bliver alt anderledes – hotellet bliver beslaglagt af tyskerne, og senere beboet af flygtninge.

I 1946 afhænder Anna hotellet. Det bliver solgt til Jens Chr. Andersen, hvis kone er hoteluddannet. Skønt de kun drev hotellet i godt et år lykkedes det for dem at få det godt i gang igen.

I 1947 skilles landbruget fra hotellet og det bliver drevet videre af Villads Knudsen og hans hustru Astrid. I 1958 sælger de det til Elly og Johannes Jensen. Villads dør få måneder efter flytningen fra hotellet, og hans kone Astrid flytter til Hobro, hvor hun driver hotel alene med deres fire børn i alderen fra to til tolv år.

 

Efter seks år dør Johannes Jensen, og Elly må tage ansvaret for den store virksomhed alene, og det gør hun så dygtigt, at forretningen er i stadig fremgang. Senere får hun god støtte af sin nye mand, Egon Mauritsen, der bliver hotellets direktør.

Det er således et badehotel i god drift, der i 1978 sælges til Inge og Henning Nørgaard. I en årrække bliver Kallehavegaard Badehotel således drevet som hotel og egnens samlingssted, med Inge som chef i køkkenet, og Henning Nørgaard som den omhyggelige vært.

Efter sæsonen i 1991 bliver hotellet solgt til Kirstine Skov og Inge Justesen, som igangsætter endnu en grundig renovering. De driver hotellet sammen indtil 1998 hvor Inge Justesen overtager stedet alene.
Kort før sæsonen 2012 kommer familien Messmann til Kallehavegaard Badehotel. Det tidligere cafeteria får et nyt udseende fra

starten og den store sal bliver renoveret i 2015.


Pr. 1.12.19 har vi - Klaus Lund og Tina Bill - overtaget hotellet. Tina kommer fra en stilling som forstander på en ungdomshøjskole for unge med særlige behov, hvor hun har arbejdet i 17 år. Klaus har igennem 25 år haft sin egen tømmerhandel - han lukkede den pr. 31.12.18 og arbejdede derefter et år som trælastsælger hos XL byg i Hurup Thy.

 

Vi faldt for hotellets charme og muligheder og vil gerne fortsætte den linje, der blev lagt helt fra starten i 1902 - at her på hotellet lader man op og stresser af fra hverdagens jag... Her er hyggen i højsædet.

 

Vi er i gang med at renovere hotellet - vi står selv for den største del af arbejdet, og derfor vil det blive i etaper i det tempo, vi kan følge med til.

 

 

Vi glæder os rigtig meget til at byde folk velkommen på Kallehavegaard Badehotel.

 

Skulle I have spørgsmål til hvad det måtte være, står vi gerne til rådighed – bare sig til.

De kærligste hilsner,

Klaus og Tina

Screenshot 2020-05-28 at 20.38.38.png
bottom of page